www.samuelsiren.com

Han stal min spatserkäpp med flit

Den yttersta sanningen är inom räckhåll!


Artikeln baseras på ett inlägg om pi i  swnet.filosofi.


Låt oss börja med att koda alla ord och yttranden som sekvenser av grupper om tre siffror, där varje grupp om tre siffror motsvarar åtta bitars-ASCII (skrivet decimalt) för motsvarande tecken: Så "A" blir 065, "B" blir 066, "AB" blir 065066, "BA" blir 066065 och "ABA" blir 065066065 osv osv.

Låt oss sedan söka sekventiellt i decimalutvecklingen av pi (dvs talet 3.14159...) efter den första förekomsten av olika sådana sekvenser.

Enbokstavsord, såsom "i" (105) och "å" (229) återfinns då i genomsnitt första gången på plats nummer tusen, och tvåbokstavsord återfinns i genomsnitt första gången på plats en miljon. Detta kan vi också försöka kontrollera genom att göra ett litet stickprov:

Ord    Sekvens  Finns på plats
al097108334 375
or111114141 899
ur1171143 100 130
ål229108573 220
el1011083 673 425
is1051152 614 173
yr121114857 427
ät228116376 637
öl24610819 560
Medeltal1 298 983 dvs c:a en miljon

Den allmänna formeln för hur långt man i genomsnitt måste leta innan man första gången hittar ett givet ord på n bokstäver (eller ett stycke text om n tecken) är:

m = 103n
Dvs om antalet bokstäver och andra tecken i ett yttrande är trettiotre -- såsom t.ex. i yttrandet "Han stal min spatserkäpp med flit" --, hittar man i genomsnitt yttrandet på plats nummer 103*33 dvs 1099 dvs en tiondedel av talet en gogool (10100, en etta med hundra nollor efter sig).

Så, om vi söker igenom den första tiondedels gogoolen decimaler i pi, hittar vi förmodligen yttrandet "Han stal min spatserkäpp med flit". Sannolikheten för att vi skall finna det är ungefär 63 %. (Ungefär ett minus inversen av basen för den naturliga logaritmen, vilket också kan skrivas som 1-1/e.) Om vi också söker igenom resterande nio tiondedelar av den första gogoolen tecken, blir dock sannolikheten mer än 99.99 %.

Även om vår sökning i den första gogoolen tecken mot förmoden inte kröns med någon framgång, kommer ändå förr eller senare yttrandet "Han stal min spatserkäpp med flit" att påträffas i pi:s decimalutveckling. Liksom "Han stal min spatserkäpp med flit, den äreförgätne skälmen!", samt förstås också "Han stal min spatserkäpp med flit, den äreförgätne skälmen, och nu tänker jag leta reda på den saten, ta tillbaka spatserkäppen, och därefter slå honom hårt utav bara helvete i skallen med den!"

Och inte nog med detta: Alla yttranden som någon någonsin har fällts finns där någonstans. Liksom alla böcker som någonsin har skrivits, plus alla böcker som någonsin kommer att skrivas. Dessutom finns där, någonstans, i strikt tidsordning alla dessa böcker som har skrivits, omedelbart åtföljda av alla dessa böcker som kommer att skrivas. (Gränsen mellan dessa två grupper flyttas förstås fortlöpande, allteftersom de böcker som kommer att skrivas skrivs och därmed blir böcker som har skrivits.)

Till yttermera visso finns där alla böcker som skulle kunna ha skrivits, men som ingen har skrivit och ingen någonsin kommer att skriva. Där finns alltså böcker som , ifall de någonsin skrivits eller skulle komma att skrivas, skulle ha fått en enorm betydelse för utvecklingen i världen, som dramatiskt skulle ha förändrat hela vår världsbild, vårt förhållande till tingen och inte minst vårt förhållande till varandra.

Där finns oändligt många böcker som aldrig någonsin kommer att bli skrivna, men som skulle ha renderat författaren Nobelpriset i litteratur om de hade blivit skrivna. Det finns nedtecknat, där någonstans, tankar och funderingar som är så genialiska och fantastiska att de överhuvudtaget inte går att formulera med hjälp av vårt nuvarande språk, men det spelar egentligen ingen roll alls, för alla nya ord och alla nya begrepp och koncept som behövs för att kunna förstå dessa tankar finns också där -- entydigt och kristallklart beskrivna och definierade, fast i ordböcker som beklagligtvis förmodligen aldrig någonsin kommer att ges ut.

Alla sanningar finns där: På någon plats i pi står det vem som sköt president Kennedy, och det står också vem som sköt Palme. Detta gäller förresten inte enbart yttranden och text: Någonstans i pi finns det en hel MPEG-film som visar exakt hur morden begicks. Det finns också MPEG-filmer som visar exakt hur det gick till då Jesus föddes, och filmer som visar vad som hände i det ovala rummet mellan president Clinton och unga fröken Lewinsky. Fast det finns många, många fler filmer, förstås, som skulle ge oss en komplett vrångbild åt ena eller andra hållet. I oändligt många sådana filmer är det Lewinsky som är president och Clinton som är praktikant.

Varje enskild människas liv -- ja, varje enskild varelses liv -- finns i form av en MPEG-film, från födelse till död. (Och godtyckligt lång tid före och efter.) Och dessutom finns det, till allas vår glädje, versioner av samtliga James Bond-filmer där huvudrollen spelas av samtliga människor som någonsin existerat och någonsin kommer att existera.

Allt som överhuvudtaget går att beskriva eller koda som en siffersekvens finns någonstans i pi, och eftersom pi har oändligt många decimaler finns allt detta dessutom relativt "tidigt" i pi: Man behöver alltså bara leta igenom en oändligt liten andel av alla pi:s siffror för att hitta allt detta!


Nå, detta synnerligen anmärkningsvärda förhållande manar oss naturligtvis såväl till eftertanke som till omedelbar handling! Och ehuru exakt vilken omedelbar handling som saken påkallar tills vidare är lite oklart, gäller icke desto mindre att ett så remarkabelt förhållande givetvis inte får passera obemärkt. Vi måste därför alla, utan undantag, göra vårt allra yttersta för att uppmärksamma i sammanhanget relevanta personer och organisationer på hur saken faktiskt ligger till: politiker, näringsliv, kungahus, press och annan media, polis, statschefer, kulturelit, universitet, EU, försvarsmaktens personal, olika kampanj- och lobbygrupper, FN och sist men inte minst den hittills tragiskt oupplysta allmänheten!

Någon kanske nu invänder att många av de påståenden som återfinns någonstans i pi väldigt ofta motsäger varandra, och att det därför kan bli ytterligt svårt att fastställa vad som är den yttersta sanningen och vad som inte är det. Nå, så är givetvis fallet, och just därför är det extra angeläget att vi med hjälp av de mest sofistikerade metoder, mekanismer och algoritmer fastställer hur saken faktiskt förhåller sig!

Ty finner vi bara dessa metoder, har vi nämligen nyckeln till all kunskap! Och denna nyckel, denna lösning, denna okända algoritm som skulle ge oss kunskapens yttersta frukt, som skulle göra oss till gudars likar -- denna nyckel finns där också någonstans! Någonstans finns den där, någonstans i pi:s oändliga mängd med decimaler.

Så trots att vår uppgift förvisso är monumental, måste vi ändå utan någon som helst tvekan skrida till omedelbar handling!

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

www.samuelsiren.com