www.samuelsiren.com

Västerländska värderingar

... och varför en del hatar dem så intensivt!


Artikeln baseras på ett inlägg i  swnet.politik  jag skrev i december 2001.


Vad har miljöpartiet, talibanerna, "Attac", nynazister och tokfeminister egentligen gemensamt?


Vilka är egentligen de "västerländska värderingar" som vissa människor kritiserar, hånar eller hatar med sådan glödande intensitet?

Om vi studerar vilka värderingar det faktiskt är fråga om, upptäcker vi ganska omgående att värderingarna rimligtvis snarare borde betecknas "moderna" än "västerländska":

 • Fri ekonomi och fri marknad
 • Mänskliga rättigheter, t.ex. tryck- och yttrandefrihet, vilka gäller för hela befolkningen
 • Rättssamhälle
 • De religiösa ledarnas och prästerskapets inflytande är relativt litet, och det är framför allt inte stipulerat i någon lag
 • De politiska ledarna är representanter för folket snarare än stående över folket (i alla fall i teorin, och det vore totalt politiskt självmord av dem att själva ens antyda något annat)
 • "Chefens" auktoritet kan ifrågasättas av hans underställda
 • Kvinnan betraktas som jämställd med mannen
 • Det råder ett relativt avspänt förhållande till sexualitet
 • Förekomst av rockmusik och annan "ungdomskultur"
 • De äldre har inte per automatik auktoritet i förhållande till de yngre
"Västerländska" värderingar betyder alltså helt enkelt att människor är relativt fria att göra vad de vill så länge de inte skadar andra, och att folks liv inte styrs och kontrolleras av en massa olika auktoriteter.

Vad det däremot inte enbart betyder är "kapitalism". Det finns tvärtom många uttryckligen "kapitalistiska" länder - såsom exempelvis Malaysia och Indonesien - där de gängse värderingarna och reglerna i samhället inte alls är speciellt vare sig västerländska eller moderna, totalt sett.

Nå, vilka är det då som så intensivt hatar en del eller samtliga av dessa värderingar, och som hatiskt betecknar dem "dekadenta västerländska värderingar", "kulturimperialism", "amerikanism" o.dyl.? Tja, det är väl ungefär följande fyra kategorier av människor:

 1. Politiska och religiösa auktoriter i mindre fria länder, vars auktoritet skulle hotas av en ökad frihet.

  Exempel: Josef Stalin, Adolf Hitler, ayatollorna, talibanerna.

 2. Människor som betraktar sig själva som mera begåvade än andra men som samtidigt inte tycker sig få den upphöjelse de anser sig förtjäna, och därför drömmer om ett auktoritärt samhälle där deras begåvning eller formella meriter per automatik skulle leda till denna upphöjelse.

  Exempel: S.k. intellektuella, inklusive frustrerade akademiker med blygsam inkomst och smärtsam nyvunnen insikt om att marknadens efterfrågan på sådant som doktorer i socialhistoria eller teatervetenskap inte riktigt är vad de själva tycker att den borde vara.

 3. Människor som av religiösa eller andra dogmatiska skäl ogillar att andra människor har frihet att strunta i dogmerna.

  Exempel: Byprästen, söndagsskolefröken, flertalet religiösa knäppskallar (i icke-ledande position), vissa äldre människor som konsekvent motsätter sig allt nytt, samt en del folk som fått en fullkomligt fix idé, såsom exempelvis tokfeminister, djurrättsaktivister eller medlemmar i "Attac".

 4. Människor som är alltför odugliga för att veta vad de skall göra med sin frihet, och som därför blir oerhört frustrerade, avundsjuka och hatiska när de upptäcker att de flesta andra människor lyckas ta tillvara friheten på ett konstruktivt sätt.

  Exempel: Stenkastande tokvänster, nynazister och annat destruktivt patrask i samma beklämmande, ömkliga genre.

Dessa fyra grupper utgör alltså en s.k. ohelig allians, där den gemensamma nämnaren är deras konsekventa avsky av friheten och de moderna värderingarna. De flesta av dem accepterar någon eller ett par av värderingarna, såsom t.ex. marknadsekonomi eller jämställdhet mellan man och kvinna, men deras huvuddoktrin är ändå att friheten skall inskränkas och att dogmen och auktoriteten skall träda i dess ställe.

Och sådana människor har funnits mycket, mycket länge. Feodalherrarna, prästerskapet, patriarkerna, de självutnämnda auktoriteterna, de dogmatiskt religiösa, de politiska extremisterna, de avundsjuka, de missunnsamma och de hatiska har alltid motsatt sig ökad frihet och moderna idéer.

Avskyn av det vi menar med uttrycket "västerländska värderingar" är alltså inget nytt eller unikt för de senaste decennierna. I själva verket är det samma gamla beklämmande mörkermän, i ny skepnad men ändå, som i hundratals eller tusentals år konsekvent och med det glödande hatets fulla intensitet kämpat för allt de är värda mot sekulariseringen, upplysningen och friheten.

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

www.samuelsiren.com