www.samuelsiren.com

Konsekvenser av social ingenjörskonst

Paret Myrdal och den svenska rashygienpolitiken


Den här artikeln baseras på ett par inlägg i  swnet.politik  jag skrev 28 februari 1997.

Tillägg i efterhand: Ungefär ett halvår efter att jag skrev nedanstående artikel publicerades Maciej Zarembas uppmärksammade artiklar i DN. Därför är vissa formuleringar obsoleta, såsom t.ex. "Väldigt få svenskar känner till att ..."


Väldigt få svenskar känner till att de socialdemokratiska "hjältarna" Gunnar och Alva Myrdal var ivriga förespråkare av tillämpad rashygien, och var värre är, att deras motbjudande rashygieniska idéer hade en enorm genomslagskraft i samhället: I sin bok Kris i befolkningsfrågan från 1934 förordade de t.ex. tvångssterilisering för utsovring av höggradigt livsodugliga individer, och mellan 1934 och 1941 stiftades flera lagar med detta syfte. Tusentals svenskar tvångssteriliserades av rashygieniska skäl -- de flesta lågutbildade kvinnor från arbetarklassen. Även många zigenare och s.k. tattare drabbades.
       Dessa lagar avskaffades så sent som 1974, men då hade redan 16 000 svenskar tvångssteriliserats.
       Ett ganska notabelt faktum är att dessa lagar tidsmässigt sammanfaller med socialdemokraternas 44 år långa obrutna regeringsperiod åren 1932-1976: Lagarna intiftades två år efter att Per Albin Hanssons "folkhem" föddes, och avskaffades endast två år innan Fälldin kom till makten 1976.

(Man kan läsa mera om saken hos Hillstiftelsen, exempelvis om Astrid, en 20-årig kvinna som tvångssteriliserades för att hon av myndigheterna bedömdes vara "kavat", "kokett" och "hysterisk".)

Det talas märkligt tyst om dessa händelser. Att 16 000 svenskar tvångssteriliserades av rashygieniska skäl är ju ett ohyggligt faktum -- så upprörande och motbjudande att man nästan saknar ord! Ändå tror jag att många inte ens känner till saken.
       Gunnar och Alva Myrdal -- de svenska rashygieniker som torde ha orsakat absolut störst skada -- hyllas fortfarande som arbeterrörelsens hjältar, av samma arbeterrörelse som så gärna framställer sig själva som frontsoldater i kampen mot ondskan och fascismen.


De svenska tvångssteriliseringarna, grundade på makarna Myrdals rashygieniska doktriner, är ett utmärkt exempel på vilka konsekvenser kollektivism och social ingenjörskonst kan få:

Låt oss anta följande påstående:

"Arvet spelar väsentlig roll för individen, dvs. begåvade föräldrar tenderar att få begåvade barn".
En anhängare av social ingenjörskonst resonerar nu på endera av följande sätt, beroende på vilken tidsanda som för tillfället är den förhärskande:
A. "Om påståendet är sant är det statens uppgift att se till att i första hand begåvade människor förökar sig och att mindre begåvade inte gör det. Så vi måste i så fall instifta ett svenskt rasbiologiskt institut!"
B. "Om påståendet vore sant skulle det vara statens uppgift att se till att i första hand begåvade människor förökar sig och att mindre begåvade inte gör det, dvs. vi skulle vara tvungna att instifta ett svenskt rasbiologiskt institut. Detta är förstås oacceptabelt -- så därför måste påståendet betraktas som falskt!"
På Per Albin Hanssons, Gunnar Myrdals och Alva Myrdals tid resonerade makthavarna enligt alternativ A, och satte entusiastiskt igång med masstvångssterilisering av "mindervärdiga" svenskar. På senare tid har pendeln lyckligtvis svängt, men följden har blivit att många -- fr.a. människor med vänsteråsikter -- ibland t.o.m. betraktar det som helt oacceptabelt, fascistiskt osv. att inte kategoriskt utesluta att det faktiskt kan förhålla sig så att begåvade föräldrar ofta får just begåvade barn.
       Många vänsteranhängare betraktar vidare Charles Darwins läror som ungefär nazistpropaganda, inte på grund av att dessa läror har brister per se, utan därför att vänsterfolket felaktigt tolkar dem som en implicit uppmaning till rashygien av nazi- eller Myrdalmodell (fast makarna Myrdal nämns givetvis aldrig i dessa sammanhang), detta eftersom vänsterfolk uttryckligen betraktar samhälleliga tvångsåtgärder som en naturlig och nödvändig konsekvens av olika forsknings- och undersökningsresultat. (Bara en pappa av fem tar pappaledigt! Herregud! Vi måste genast stifta nya lagar! Osv.)

För en människa med liberalt synsätt är saken mycket enklare, ty med en liberal inställning blir resonemanget enligt följande:

"Påståendet är kanske sant och kanske falskt, men oberoende av hur det förhåller sig med den saken skall staten skall givetvis icke vidtaga några speciella åtgärder -- i synnerhet inte några tvångsåtgärder! -- till följd av eventuella forskningsresultat, antaganden eller spekulationer. Så huruvida påståendet är sant eller falskt får alltså inga väsentliga samhälleliga konsekvenser alls."
I ett liberalt samhälle riskerar man således icke att entusiastiska myndigheter drar igång rashygieniska vansinnesprojekt, ej heller brännmärks vissa -- på intet som helst sätt orimliga eller förkastliga -- vetenskapliga läror, föreställningar och funderingar, såsom exempelvis Charles Darwins teorier.


Läs också:

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

www.samuelsiren.com