www.samuelsiren.com

Gissa blandningen!
OBS: Läs reglerna INNAN du börjar!
  • När du tror dig veta bägge svaren, tryck på Play-knappen, så avslöjas rätta svaren och en animation startar.
  • Lyckas du gissa rätt meddetsamma, på proportionen 50/50, blir det 2 x 5 poäng.
  • Tryck på knapparna till vänster (de med siffror på) för att se mera "oblandade" figurer! Detta innebär dock poängavdrag.
  • Det är avdrag med 1 poäng per 5% ner till proportionerna 30/70 och 70/30 vilka ger 1 poäng vardera. Lägre/högre än så ger 0 poäng. ("Nollpoängknapparna" är utan siffra.)
  • OBS att man väljer lägre poäng (och mindre blandning) åt bägge hållen!
  • Poäng erhålls för bägge (korrekta) gissningarna!
  • Du får hålla koll på din poäng själv. (Dvs om du gissade fel.)

  • Efter att du tryckt på Play-knappen kan du förstås trycka på Stopp, Play eller någon av knapparna till vänster igen.
  • OBS: Öva dig på användargränssnittet på den första figuren, som är en övningsfigur!


Kommentarer
Index