Modersmålets sång

Hur härligt sången klingar på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar, Han skärper sinnets stål!
Vi hört den sången ljuda i ljuvlig barndomstid,
och än en gång skall bjuda åt oss i graven frid!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv
ljud högt, ljud fritt från strand till strand
i tusen sjöars land!

Vad ädelt fädren tänkte, vad skönt de drömt en gång,
det allt de åt oss skänkte i modersmålets sång.
Hur våra öden randas, den sången är oss kär.
Vår själ i honom andas, vår rikedom han är!
Du sköna sång, vårt bästa arv från tidevarv till tidevarv
ljud högt, ljud fritt från strand till strand
i tusen sjöars land!

J Fr Hagfors


(Den suveräna MIDI-filen hopknåpad av Magnus Nygård!)

www.samuelsiren.com