www.samuelsiren.com

Språksidan


Innehåll


OBS: Väldigt mycket av innehållet på denna sida är sådant jag INTE själv hittat på. En del har jag kanske snappat upp någonstans, annat har jag sett i något mail el.dyl. En del har mina bekanta hittat på.


Va?

Gräs är något som jag inte skulle ha något emot att gifta mig med en flicka som har pengar som.

Spön är något som jag häromdagen var ute i ett regn som stod i backen som.

Loppet pojken hunden flickan mannen kysste ägde bet sprang avbröts.

Iskensätt hjord!

Säg snabbt: Ett visst västkustskt kvistfritt kvastskaft!

Översätt snabbt till engelska och tyska: Borde han vilja bli tvungen att veta vad som måste ha kunnat gå att göra?

Betrakta:


Mark Twain

For example, in Year 1 that useless letter "c" would be dropped to be replased either by "k" or "s", and likewise "x" would no longer be part of the alphabet. The only kase in which "c" would be retained would be the "ch" formation, which will be dealt with later. Year 2 might reform "w" spelling, so that "which" and "one" would take the same konsonant, wile Year 3 might well abolish "y" replasing it with "i" and Iear 4 might fiks the "g/j" anomali wonse and for all.

Jenerally, then, the improvement would kontinue iear bai iear with Iear 5 doing awai with useless double konsonants, and Iears 6-12 or so modifaiing vowlz and the rimeining voist and unvoist konsonants. Bai Iear 15 or sou, it wud fainali bi posibl tu meik ius ov thi ridandant letez "c", "y" and "x" -- bai now jast a memori in the maindz ov ould doderez -- tu riplais "ch", "sh", and "th" rispektivli.

Fainali, xen, aafte sam 20 iers ov orxogrefkl riform, wi wud hev a lojikl, kohirnt speling in ius xrewawt xe Ingliy-spiking werld.

A Plan for the Improvement of English Spelling, av Mark Twain

Palindrom

Doc, note: I dissent! A fast never prevents a fatness; I diet on cod.

A man, a plan, a caret, a ban, a myriad, a sum, a lac, a liar, a hoop, a pint, a catalpa, a gas, an oil, a bird, a yell, a vat, a caw, a pax, a wag, a tax, a nay, a ram, a cap, a yam, a gay, a tsar, a wall, a car, a luger, a ward, a bin, a woman, a vassal, a wolf, a tuna, a nit, a pall, a fret, a watt, a bay, a daub, a tan, a cab, a datum, a gall, a hat, a fag, a zap, a say, a jaw, a lay, a wet, a gallop, a tug, a trot, a trap, a tram, a torr, a caper, a top, a tonk, a toll, a ball, a fair, a sax, a minim, a tenor, a bass, a passer, a capital, a rut, an amen, a ted, a cabal, a tang, a sun, an ass, a maw, a sag, a jam, a dam, a sub, a salt, an axon, a sail, an ad, a wadi, a radian, a room, a rood, a rip, a tad, a pariah, a revel, a reel, a reed, a pool, a plug, a pin, a peek, a parabola, a dog, a pat, a cud, a nu, a fan, a pal, a rum, a nod, an eta, a lag, an eel, a batik, a mug, a mot, a nap, a maxim, a mood, a leek, a grub, a gob, a gel, a drab, a citadel, a total, a cedar, a tap, a gag, a rat, a manor, a bar, a gal, a cola, a pap, a yaw, a tab, a raj, a gab, a nag, a pagan, a bag, a jar, a bat, a way, a papa, a local, a gar, a baron, a mat, a rag, a gap, a tar, a decal, a tot, a led, a tic, a bard, a leg, a bog, a burg, a keel, a doom, a mix, a map, an atom, a gum, a kit, a baleen, a gala, a ten, a don, a mural, a pan, a faun, a ducat, a pagoda, a lob, a rap, a keep, a nip, a gulp, a loop, a deer, a leer, a lever, a hair, a pad, a tapir, a door, a moor, an aid, a raid, a wad, an alias, an ox, an atlas, a bus, a madam, a jag, a saw, a mass, an anus, a gnat, a lab, a cadet, an em, a natural, a tip, a caress, a pass, a baronet, a minimax, a sari, a fall, a ballot, a knot, a pot, a rep, a carrot, a mart, a part, a tort, a gut, a poll, a gateway, a law, a jay, a sap, a zag, a fat, a hall, a gamut, a dab, a can, a tabu, a day, a batt, a waterfall, a patina, a nut, a flow, a lass, a van, a mow, a nib, a draw, a regular, a call, a war, a stay, a gam, a yap, a cam, a ray, an ax, a tag, a wax, a paw, a cat, a valley, a drib, a lion, a saga, a plat, a catnip, a pooh, a rail, a calamus, a dairyman, a bater, a canal -- Panama.


Elakheter

Han konverserar på ett sätt som lägger huvudansvaret för konversationens fortskridande på den han konverserar med.

Hon var påfallande otydlig beträffande sin förvärvsintensitet.

I de flesta sammanhang jag har haft att göra med honom, har han förefallit vara lättare berusad.

Han är en man vars uppfattning om sin egen betydelse bäst åskådliggörs av det faktum att han aldrig någonsin försitter ett tillfälle att poängtera att man inte alltför mycket skall överdriva betydelsen av densamma.


Programmeringsskolan

(Har tidigare synts i swnet.svenska och, ännu tidigare, i mail jag skickade till kolleger i slutet på 80-talet.)

Första lektionen: Indentering

Indentering är viktigare än många tror, vilket följande exempel, på ett pedagogiskt sätt, åskådliggör. Vilken av de två nedanstående texterna inser man genast att betyder Eftersom du inte skickat in alla papper skiter vi tills vidare i din ansökan?

Utan indentering:

Enär Ni, vilket, eftersom Ni i liknande, för att inte, om man tillåter sig att, i någon bemärkelse, bortse från stringensen, säga identiska, fall alltid följt stipulerade, och, enligt vår mening, gängse, principer, förvånar, för att inte, med förlov, säga frapperar, oss, visat uraktlåtenhet, dock inte, vilket vi, nota bene, glädjer oss över, nonchalans, beträffande tillhandahållandet, vilket ju, enligt, nyss nämnda, gängse principer, ankommer å Eder, av adekvat dokumentation, vilket ju, vilket Ni borde veta och dessutom sedan urminnes tider, alltid varit, och är, en av de fyra grundprinciperna på vilka vår, i förtroende sagt, snart världsomfattande verksamhet är uppbyggd på, är vi, med tungt hjärta och med sorg i våra sinnen, nödsakade att, på grund av, vilket Ni nog redan har förstått, de skäl som, som en följd av satskonstruktionen i denna, relativt långa och, för den råa pöbeln, varvid här avses de, ofta yngre, personer som, huvudsakligen i samband med helger och fotbollsmatcher, ses draga genom stadens gator, ofta under inverkan av olika, troligtvis, då dessa personer, vilket tidigare nämnts, äro relativt unga, illegalt erhållna, berusningsmedel, under högljutt skrålande, samt landets illitterata underklass, helt obegripliga, mening, redan anförts, underlåta att beakta Edra, varvid härmed åsyftas såväl de aktuella som eventuella framgena om de, törhända av samma, för oss okända såväl som oförklarliga, anledningar, uppvisar samma, för oss, och för andra, i sakfrågan välbevandrade, personer, uppenbara, brister, äskanden.

Med indentering blir det förstås mycket bättre:

Enär Ni,
 vilket,
  eftersom Ni i liknande,
   för att inte,
    om man tillåter sig att,
     i någon bemärkelse,
    bortse från stringensen,
   säga identiska,
  fall alltid följt stipulerade,
   och,
    enligt vår mening,
   gängse,
  principer,
 förvånar,
  för att inte,
   med förlov,
  säga frapperar,
 oss,
visat uraktlåtenhet,
 dock inte,
  vilket vi,
   nota bene,
  glädjer oss över,
 nonchalans,
beträffande tillhandahållandet,
 vilket ju,
  enligt,
   nyss nämnda,
  gängse principer,
 ankommer å Eder,
av adekvat dokumentation,
 vilket ju,
  vilket Ni borde veta och dessutom sedan urminnes tider,
 alltid varit,
  och är,
 en av de fyra grundprinciperna på vilka vår,
  i förtroende sagt,
 snart världsomfattande verksamhet är uppbyggd på,
är vi,
 med tungt hjärta och med sorg i våra sinnen,
nödsakade att,
 på grund av,
  vilket Ni nog redan har förstått,
 de skäl som,
  som en följd av satskonstruktionen i denna,
   relativt långa och,
    för den råa pöbeln,
     varvid här avses de,
      ofta yngre,
     personer som,
      huvudsakligen i samband med helger och fotbollsmatcher,
     ses draga genom stadens gator,
      ofta under inverkan av olika,
       troligtvis,
        då dessa personer,
         vilket tidigare nämnts,
        äro relativt unga,
       illegalt erhållna,
      berusningsmedel,
     under högljutt skrålande,
    samt landets illitterata underklass,
   helt obegripliga,
  mening,
 redan anförts,
underlåta att beakta Edra,
 varvid härmed åsyftas såväl de aktuella som eventuella framgena om de,
  törhända av samma,
   för oss okända såväl som oförklarliga,
  anledningar,
 uppvisar samma,
  för oss,
   och för andra,
    i sakfrågan välbevandrade,
   personer,
  uppenbara,
 brister,
äskanden.

Chefsskolan

(De här små yttrandena nedtecknade jag redan 1987, och fann dem nyligen liggande och skräpande på en sedan länge bortglömd fil. Några kanske tycker att de borde ha fått ligga kvar, men här kommer de i alla fall.)


    "På förekommen anledning vill jag ta tillfället i akt att poängtera att eventuella problem som kan uppstå givetvis skall lösas inom ramen för nuvarande organisation."

Betyder: Det är jag och mina polare som bestämmer här!


    "I princip skall befodringsgången följa de ifrån centralt håll stipulerade direktiven. Dessa är för närvarande, i alla fall vad jag känner till, inte aktuella för att bli föremål för någon omprövning."

Så länge jag bestämmer här, kommer du aldrig att få bli nåt!


    "Det är med glädje, stolthet och ödmjukhet som jag har privilegiet att konstatera att, bortsett ifrån vissa smärre detaljer, den ursprungliga planen i stort sett följts och att vi därmed kan anses ha uppnått det etappmål som vi alla strävat så idogt efter de senaste åren."

Ja, ja, ja, vi hann väl inte riktigt klart, men eftersom jag nu har ansvaret, kan vi väl låtsas?


    "Ja, det har ifrån vissa håll framförts synpunkter på det korsvisa ägandet inom koncernen, och på det skulle jag vilja svara att det generellt sett alltid har ansetts som en grundläggande princip att en stark styrelse ger i sin tur starka företag."

Frågar man en idiotfråga får man räkna med ett idiotsvar!


    "Vi får väl i alla fall förutsätta att det av VD fattade beslutet har fullt stöd av styrelsen och därmed i förlängningen även av bolagsstämman, vilket ju måste anses borga för att även de små aktieägarnas intressen tillvaratas."

Har man bara tvåhundra aktier, skall man fanimej inte hålla på och ifrågasätta VDs beslut!


    "Det är någonting som jag i nuläget är förhindrad att vare sig bekräfta eller dementera."

Skit i det, du.


    "Innan vi går vidare anser jag att det kan vara värt att utvärdera huruvida de följder som förslaget otvivelaktigt skulle ge upphov till strider emot aktuell strukturplan och de för den ifrågavarande personalen reviderade befattningsbeskrivningarna, vilka ju samtliga omprövades utan vidare åtgärder så sent som i höstas."

Det här tänker jag bekämpa med alla medel.


    "Från en principiell synvinkel finns givetvis inga anledningar till att motsätta sig förändringar, men även om en viss typ av teknologi sägs ha slagit väl ut i Amerika bör man nog vara försiktig med att göra antaganden om att det finns förutsättningslös förankring för något liknande inom rådande organisation."

Jag begriper inte hur det fungerar, och det kommer folk att märka om vi börjar använda det.


    "Ett beslut av den karaktären förutsätter en revidering av den principplan som nyligen påskrivits och därmed godkänts av projektledningen. För närvarande finns därmed risken att följderna skulle bli oöverblickbara."

Men om vi skulle göra så, skulle ju jag inte alls få bestämma lika mycket längre!


    "Jag är glad att frågan togs upp, eftersom förslag av den här typen alltid är välkomna och värda att lyssnas på, men en nödvändig förutsättning för att få rätt typ av förankring är dock att de kommer ifrån en relevant del av organisationen."

Ingen djävla nyutexaminerad tjufyraåring skall komma och ha synpunkter på vad   v i   gör!

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

www.samuelsiren.com