*** IMPORTANT INFORMATION! ***

If you have reached this page from "Digital Hate 2000",
then please read this statement:

NO, THIS IS NOT A "HATE PAGE", and I have no idea who put it on that list. The article below, written in my native language Swedish the summer 1997, is just an attempt to analyze whether Adolof Hitler and Benito Mussolini were proponents of "socialism" or proponents of "market economy". The article suggests, somewhat implicit, that they were more "socialists" than "capitalists".

At the end of the article, however, there is the original program of the German nazi party; in English, since I didn't care to translate it to Swedish, as most Swedes know English anyway. For this reason, somebody -- somebody who's apparently somewhat inclined to draw rash and hasty conclusions -- obviously got the "brilliant" idea to put this page on the "Digital Hate 2000" list, not bothering at all to check the article's actual content.

The reason for that party program being included in the article, if you wonder, is to expose the program's "socialistic character": The purpose of the article, is to be a kind of "final argument" in the endless (and, actually, quite silly) guilt-by-association-debate in the Swedish Usenet political forum  swnet.politik  about whether nazism and fascism are more related to socialism ("left") than to conservatism/liberalism ("right"), or vice versa; the somewhat illogical (but yet implicitly agreed upon by all participants in that debate) idea of this rather silly (but yet popular, at least among those participants) subject being that if Hitler+Mussolini are mostly "right", then the Swedish "free-market people" are the "bad guys", but if Hitler+Mussolini are mostly "left", then the Swedish socialists are the "bad guys". And since I belong to the "free-market people" (i.e. the "right"), I'm of course trying to argue for the notion that Hitler+Mussolini are mostly "left"; i.e. the "left" are the bad guys...

Of course, it's a very childish, insignificant, and silly subject: It's more or less the "Eat meat -- remember that Hitler was a vegetarian!" in a slightly different version. However, it's still a never-ending subject on the Swedish part of Usenet, and the article below is my humble contribution to that idiocy. So, I was truly shocked to discover that this insignificant page has been put on the "Digital Hate 2000" list, been distributed on CD-ROM, and enclosed in a report to the U.S. Congress [sic!!!]; apparently by someone not particularly inclined to finding out the true facts.

So, why I am not just simply removing this page? Because, that would look like admitting guilt. Instead, I let the article remain here, so you all can have a look at it, and decide for yourselves. (At least if you understand Swedish. Otherwise, I guess you'll just have to take my word for it.)

Thank you very much for reading this statement.
/Samuel

March 20th, 2000

Below, is the article itself. (Unfortunately, only in Swedish.)

www.samuelsiren.com

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Inledning -- Mussolini -- Hitler och nazistpartiets 25-punktsplattform


Inledning

Den här artikeln baseras på ett par debattinlägg i  swnet.politik  jag skrev sommaren 1997.

Hitler och Mussolini kallas ju ofta högerdiktatorer o.dyl., och vissa vänsterdebattörer använder entusiastiskt denna beteckning för att antyda att alla borgare, liberaler osv. egentligen bara är ideologiska arvtagare till Hitler och Mussolini.

Därför bestämde jag mig för att undersöka hur det egentligen förhåller sig med Hitlers och Mussolinis hemvist på en höger-vänster-skala. Var de höger- eller vänstermän? Var de socialister, eller var de borgare? De fakta jag lyckades gräva fram kan ni studera nedan.

Slutsatserna får ni dra själva.


Mussolini

Benito Mussolini var revolutionär socialistisk journalist och var i början av 1910-talet, som redaktör för de italienska socialisternas tidning, en av de mest lästa socialistiska journalisterna i Europa. Han skrev bl.a. om Marx att denne var "fadern och läraren" och "arbetarklassvåldets storartade filosof". Hans fascination inför våld och revolution manifesterades ofta i hans skriverier:
    "Istället för att inbilla proletariatet att det går att utplåna alla orsaker till blodbad, vill vi förbereda det och vänja det vid krig inför det 'största blodbadet av alla' då de båda fientliga klasserna kommer att mötas i det yttersta provet."
År 1912, då Mussolini var 29 år gammal, tog han vid en kongress i Reggio Emilia makten över det italienska socialistpartiet PSI genom att yrka på att socialismen måste vara marxistisk, genomgripande, internationalistisk och kompromisslös. Mussolini bröt dock med PSI 1914, då han konsekvent vägrade kompromissa om sitt hejdlösa propagerade för kriget:
    "När borgerligheten släpper loss den mäktiga striden mellan folken spelar den ut sitt sista kort och kallar fram på världsscenen det som Karl Marx benämnde den sjätte stormakten: den socialistiska revolutionen."
År 1915 lyckades han övertala ledarna för de italienska syndikalisterna USI att stödja hans pro-krigiska hållning. Detta ledde dock till att syndikalisterna sprack, och år 1919 bildade Mussolini fascistpartiet tillsammans med vissa av de tidigare syndikalisterna. På programmet stod bl.a.:
 • Övertagande av delar av finanskapitalet
 • Kontroll av resten av ekonomin med hjälp av korporativa ekonomiska råd
 • Konfiskering av kyrkans jord och åtföljande jordbruksreformer
 • Avskaffande av monarkin och senaten
Efter att fascisterna 1922 tagit makten försökte Mussolini utan framgång att med sin nya lag Leggio di riforma sociale (lagen om samhällsreform) införa planekonomi: Han organiserade alla "producenter" -- såsom t.ex. bönder, arbetare, intellektuella och industriägare -- i tjugotvå korporationer. (Ehuru propagandan framställde systemet som en stor succé, fungerade det förstås uruselt, och Mussolini tvingades till sist kompromissa med både näringslivet och kyrkan.)


Hitler

I september 1919 fick korpral Adolf Hitler order om att spionera på en politisk vänstergrupp som kallade sig Deutsche Arbeiterpartei, DAP (tyska arbetarpartiet). Den 12 september 1919 besökte därför en civilklädd Adolf Hitler en ölhall i München, där c:a 25 personer lyssnade till föredraget "Hur och med vilka medel skall kapitalismen elimineras?", av en Gottfried Feder.

Detta föredrag i ölhallen blev början på Hitlers långa och framgångsrika karriär i det tyska arbetarpartiet -- vilket senare döpes om till Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP (nazistpartiet).

Den 24 februari 1920 höll Hitler ett tal i München inför c:a 2000 personer, där han för den vilt jublande massan läste upp den 25-punktsplattform han skrivit för nazistpartiet. Hitler gick igenom punkterna en efter en, och massan vrålade bifallande efter varje punkt.

Dessa 25 punkter som utgjorde nazistpartiets plattform, kan ganska enkelt kategoriseras på följande sätt, med nr 7 tillhörande två kategorier:

 • 3 av punkterna är nationalistiska: 1, 2, 3
 • 6 är xenofobiska eller antisemitiska: 4, 5, 6, 7, 8, 23
 • 3 pläderar för en välfärdsstat: 7, 15, 21
 • 9 är socialistiska: 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 24
 • 5 är svåra eller meningslösa att kategorisera: 9, 12, 19, 22, 25
Några exempel på vad denna plattform innehöll:
     "[Vi kräver att] alla oförtjänta inkomster och alla arbetsfria inkomster avskaffas." (11)

     "Vi kräver nationalisering av alla truster." (13)

     "Vi kräver vinstdelning i större industrier." (14)

     "Vi kräver [...] expropiering, utan kompensation, av land som behövs för allmänna ändamål. Avskaffande av markhyra, samt förbud mot all spekulation i land." (17)

     "DET ALLMÄNNAS BÄSTA FÖRE INDIVIDENS BÄSTA" (24)

Efter att nazisterna 1933 tagit makten fattades bl.a. följande politiska beslut:
 • Skatterna höjdes -- skatteintäkterna tredubblades åren 1933-38
 • Den redan hårt reglerade arbetsmarknaden reglerades ännu hårdare
 • Industrin tvingades att producera enligt regimens direktiv och order
 • Nazisterna skapade ett stort antal sociala organisationer och en drös statliga komittéer och institut, såsom t.ex. Rikskammaren för kultur (ledd av Göbbels) och "Tyska sällskapet för djurpsykologi" (!)
Hitlers regim var dock icke korporativistisk -- ty korporativism innebär att makten fördelas mellan olika organ, vilket inte alls passade Hitler, som ville ha all makt själv.

Vidare var Hitler inte speciellt intresserad av att socialisera privat egendom, eftersom han behövde en välfungerande industri för sin upprustning. Han gav helt enkelt industrin order, och överlät verkställandet åt dess direktörer. Han förklarade:

    "Vår socialism går mycket djupare. Den förändrar inte tingens yttre ordning utan inriktar sig på att ordna relationen mellan människan och staten. [...] Vad spelar då egendom och inkomst för roll? Varför skulle vi behöva socialisera bankerna och fabrikerna? Vi är istället i färd med att socialisera folket."


Nazistpartiets 25-punktsplattform

Nedan följer de 25 punkterna (på engelska) och hur de enligt ovan kategoriseras. De märkta med "?" är svåra eller meningslösa att försöka kategorisera.

1. We demand the union of all Germans in a Great Germany on the basis of the principle of self-determination of all peoples. Nationalistisk
2. We demand that the German people have rights equal to those of other nations; and that the Peace Treaties of Versailles and St. Germain shall be abrogated. Nationalistisk
3. We demand land and territory (colonies) for the maintenance of our people and the settlement of our surplus population. Nationalistisk
4. Only those who are our fellow countrymen can become citizens. Only those who have German blood, regardless of creed, can be our countrymen. Hence no Jew can be a countryman. Xenofobisk och antisemitisk
5. Those who are not citizens must live in Germany as foreigners and must be subject to the law of aliens. Xenofobisk
6. The right to choose the government and determine the laws of the State shall belong only to citizens. We therefore demand that no public office, of whatever nature, whether in the central government, the province, or the municipality, shall be held by anyone who is not a citizen.
     We wage war against the corrupt parliamentary administration whereby men are appointed to posts by favor of the party without regard to character and fitness.
Xenofobisk
7. We demand that the State shall above all undertake to ensure that every citizen shall have the possibility of living decently and earning a livelihood. If it should not be possible to feed the whole population, then aliens (non-citizens) must be expelled from the Reich. För välfärdsstat, samt xenofobisk
8. Any further immigration of non-Germans must be prevented. We demand that all non-Germans who have entered Germany since August 2, 1914, shall be compelled to leave the Reich immediately. Xenofobisk
9. All citizens must possess equal rights and duties. ?
10. The first duty of every citizen must be to work mentally or physically. No individual shall do any work that offends against the interest of the community to the benefit of all. Socialistisk
  Therefore we demand:  
11. That all unearned income, and all income that does not arise from work, be abolished. Socialistisk
12. Since every war imposes on the people fearful sacrifices in blood and treasure, all personal profit arising from the war must be regarded as treason to the people. We therefore demand the total confiscation of all war profits. ?
13. We demand the nationalization of all trusts. Socialistisk
14. We demand profit-sharing in large industries. Socialistisk
15. We demand a generous increase in old-age pensions. För välfärdsstat
16. We demand the creation and maintenance of a sound middle-class, the immediate communalization of large stores which will be rented cheaply to small tradespeople, and the strongest consideration must be given to ensure that small traders shall deliver the supplies needed by the State, the provinces and municipalities. Socialistisk
17. We demand an agrarian reform in accordance with our national requirements, and the enactment of a law to expropriate the owners without compensation of any land needed for the common purpose. The abolition of ground rents, and the prohibition of all speculation in land. Socialistisk
18. We demand that ruthless war be waged against those who work to the injury of the common welfare. Traitors, usurers, profiteers, etc., are to be punished with death, regardless of creed or race. Socialistisk
19. We demand that Roman law, which serves a materialist ordering of the world, be replaced by German common law. ?
20. In order to make it possible for every capable and industrious German to obtain higher education, and thus the opportunity to reach into positions of leadership, the State must assume the responsibility of organizing thoroughly the entire cultural system of the people. The curricula of all educational establishments shall be adapted to practical life. The conception of the State Idea (science of citizenship) must be taught in the schools from the very beginning. We demand that specially talented children of poor parents, whatever their station or occupation, be educated at the expense of the State. Socialistisk
21. The State has the duty to help raise the standard of national health by providing maternity welfare centers, by prohibiting juvenile labor, by increasing physical fitness through the introduction of compulsory games and gymnastics, and by the greatest possible encouragement of associations concerned with the physical education of the young. För välfärdsstat
22. We demand the abolition of the regular army and the creation of a national (folk) army. ?
23. We demand that there be a legal campaign against those who propagate deliberate political lies and disseminate them through the press. In order to make possible the creation of a German press, we demand:
(a)
All editors and their assistants on newspapers published in the German language shall be German citizens.
(b)
Non-German newspapers shall only be published with the express permission of the State. They must not be published in the German language.
(c)
All financial interests in or in any way affecting German newspapers shall be forbidden to non-Germans by law, and we demand that the punishment for transgressing this law be the immediate suppression of the newspaper and the expulsion of the non-Germans from the Reich.
Newspapers transgressing against the common welfare shall be suppressed. We demand legal action against those tendencies in art and literature that have a disruptive influence upon the life of our folk, and that any organizations that offend against the foregoing demands shall be dissolved.
Xenofobisk
24. We demand freedom for all religious faiths in the state, insofar as they do not endanger its existence or offend the moral and ethical sense of the Germanic race.
     The party as such represents the point of view of a positive Christianity without binding itself to any one particular confession. It fights against the Jewish materialist spirit within and without, and is convinced that a lasting recovery of our folk can only come about from within on the pinciple:

COMMON GOOD BEFORE INDIVIDUAL GOOD
Socialistisk
25. In order to carry out this program we demand: the creation of a strong central authority in the State, the unconditional authority by the political central parliament of the whole State and all its organizations.
     The formation of professional committees and of committees representing the several estates of the realm, to ensure that the laws promulgated by the central authority shall be carried out by the federal states.
     The leaders of the party undertake to promote the execution of the foregoing points at all costs, if necessary at the sacrifice of their own lives.
?

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

www.samuelsiren.com