www.samuelsiren.com

Resultat

(Av Hökar, duvor och gamar)


Teckenförklaring

Programutskriften

HHHHHHHHHV ==> HHHHHHHHHH in 11

skall tolkas så att 9 hökar och en gam har stabiliserat sig till 11 hökar efter 11 iterationer. Resultatet "VVVVVVVVVV" innebär att gamarna har utplånat de andra.

Resultat av några körningar

DDDDDDDDDD ==> DDDDDDDDDD in  0
DDDDDDDDDV ==> VVVVVVVVVV in 66
DDDDDDDDHV ==> VVVVVVVVVV in 39
DDDDDDDDHV ==> DDDDDDDDHH in  2
DDDDDDDDHV ==> VVVVVVVVVV in 34
DDDDDDDDHV ==> VVVVVVVVVV in 91
DDDDDDDDHV ==> VVVVVVVVVV in 67
DDDDDDDDHV ==> VVVVVVVVVV in 69
DDDDDDDDHV ==> VVVVVVVVVV in 54
DDDDDDDDHV ==> HHHHHHHHHH in 208
DDDDDHHHVV ==> VVVVVVVVVV in 60
DDDDDHHHVV ==> VVVVVVVVVV in 148
DDDDDHHHVV ==> VVVVVVVVVV in 90
DDDDDHHHVV ==> VVVVVVVVVV in 41
DDDHHHVVVV ==> HHHHHHHHHH in 84
DDDHHHVVVV ==> VVVVVVVVVV in 52
DDDHHHVVVV ==> HHHHHHHHHH in 242
DDDHHHVVVV ==> VVVVVVVVVV in 31
DDDHHHVVVV ==> VVVVVVVVVV in 180
DDDHHHVVVV ==> VVVVVVVVVV in 377
DDHHHHHVVV ==> HHHHHHHHHH in 76
DDHHHHHVVV ==> VVVVVVVVVV in 62
DDHHHHHVVV ==> VVVVVVVVVV in 331
DDHHHHHVVV ==> HDHHHHHHHH in 29
DDDDDDDDDD ==> DDDDDDDDDD in  0
HHHHHHHHHH ==> HHHHHHHHHH in  0
VVVVVVVVVV ==> VVVVVVVVVV in  0
DDDDDHHHHH ==> DDDDDHHHHH in  0
DDDDDVVVVV ==> VVVVVVVVVV in 60
HHHHHVVVVV ==> HHHHHHHHHH in 174
HHHHHVVVVV ==> HHHHHHHHHH in 195
HHHHHVVVVV ==> VVVVVVVVVV in 29

Tillbaka till Hökar, duvor och gamar