www.samuelsiren.com

Hökar, duvor och gamar


Artikeln baseras på ett inlägg i swnet.politik som skrevs 19 augusti 1993 och hade titeln Duvor, hökar och gamar. Inlägget skrevs som en del i en polemik med Ahrvid Engholm, som förespråkade pacifism.

Naturligtvis visar inte detta datorprogram huruvida pacifism är bra eller dåligt, men det kan kanske ändå ge en liten tankeställare.


Antag följande förenklade scenario:

Tio fåglar av följande sorter:

Om en fågel anfaller en annan lyckas det alltid om den andra inte försvarar sig och lyckas i 50% av fallen om den andra försvarar sig. Då en fågel dödar en annan ersätts den dödade med en av samma typ som den dödande.

Ett kort simuleringsprogram skrivet i C (bifogas) har skrivits och körts. Resultatet visar entydigt att så länge det finns gamar innebär blotta förekomsten av duvor att sannolikheten ökar för att gamarna till sist skall utplåna alla hökar och duvor, och blotta förekomstenm av gamar gör det mycket vanskligt att vara duva (även om hökarna till sist utplånar gamarna). Ev. paralleller till verkligheten överlåts till den intelligente läsaren.

Program, skrivet i C

Resultat

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

www.samuelsiren.com