www.samuelsiren.com

Egenskapsenkät


Här beskrivs hur man gör en enkätundersökning vars syfte är att ta reda på vilka egenskaper folk i ens bekantskapskrets egentligen skulle vilja ha. Själv gjorde jag denna undersökning i min bekantskapskrets 1990. Såväl undersökningen som resultatet tycktes roa deltagarna en hel del.


Instruktioner

Följande fyra goda egenskaper (A-D) gäller:

Det finns dessutom följande fyra dåliga egenskaper (E-H), som är motsatser till de goda egenskaperna:

Givet att man får välja två goda egenskaper, och samtidigt då måste dras med motsatsen till de två man inte valt, har man följande alternativ (a-f) av grupper av egenskaper:

Man har alltså åtta enskilda egenskaper (A-H) och sex grupper av egenskaper (a-f). Nu skall varje enkätdeltagare göra följande:

  1. Välja det alternativ (a-f) man helst skulle vilja vara.
  2. Välja det alternativ (a-f) man helst inte skulle vilja vara.
  3. Ge en kort motivering till sina val 1 & 2.

Notera att samma enskilda egenskap mycket väl kan ingå i såväl val 1 som val 2. Man kanske helst vill vara "Rik, Vacker, Korkad, Ond" men helst inte "Rik, Ful, Korkad, God". Då ingår ju det explicita valet "Rik" och det implicita valet "Korkad" i både "helst" (1) och "helst inte" (2)!


Sammanställning av enkäterna och presentation av resultat

Följande värden skall räknas ut dels för de åtta enskilda egenskaperna (A-H), dels för de sex grupperna av egenskaper (a-f):

POS
Positivvärde 0% <= POS <= 100%
NEG
Negativvärde 0% <= NEG <= 100%
POP
Popularitet -100% <= POP <= 100%
KON
Kontroversialitet 0% <= KON <= 100%

Följande kan bara räknas ut för de åtta enskilda egenskaperna (A-H):

AMB
Ambivalens 0% <= AMB <= 100%

Följande formler skall användas:

(Apropå beräkningarna av KON: 60%² = 36%, vilket jag hoppas att folk vet!)

Enkätansvarig skall räkna ut dessa värden för de enskilda egenskaperna (A-H) och grupperna (a-f), och rangordna dem enligt följande principer:

  1. i första hand popularitet POP
  2. i andra hand positivvärde POS
  3. i tredje hand egna personliga preferenser (något privilegium måste man väl få för att man ställer upp?)

Resultatet presenteras alltså som två listor, den ena där de åtta enskilda egenskaperna (A-H) är rangordnade, och den andra där de sex grupperna (a-f) är rangordnade. Alla uträknade värden presenteras i listorna. Som bilaga kan man bifoga de roligaste (eller alla) motiveringarna.


Övrigt

Ev slutsatser av resultatet får deltagarna och enkätansvarig dra själva. Det brukar vara populärt att sammanställa och distribuera (till deltagarna) de roligaste motiveringarna, speciellt om man inte låter deras upphovsmän vara anonyma, och om man inte i förväg talat om att man tänker bete sig så.

När jag gjorde undersökningen bland mina bekanta fick jag de mest skiftande motiveringar, bl.a. hänvisade man till så inbördes olika företeelser som kejsar Bokassa, Hollywood, katolska kapell, folk som är elaka mot sitt tjänstefolk och järnvägsstationer.

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

www.samuelsiren.com