www.samuelsiren.com

Smakfull klädsel


En smakfull klädsel karakteriseras normalt bl.a. av att följande kriteria är uppfyllda:

Låt F(x) = finhetsgraden av klädesplagget x
Då gäller att en smakfull klädsel obönhörligen måste satisfiera:
F(skjorta) >= F(fotplagg) >= F(byxor) >= F(kavaj el.dyl.)

Själv har jag - nota bene utan att göra anspråk på att vara ett föredöme härvidlag - rönt mycket uppskattande kommenterer för följande utstyrsel, vilken väl satisfierar ovanstående kriteria:

Däremot vågar jag inte tänka på vad folk hade sagt om jag klätt mig i:

Det finns förstås enklare exempel: Snygg skjorta och jeans är acceptabelt, rutig skogshuggarskjorta och gabardinbyxor ser förfärligt ut. Svarta lågskor passar till jeans, sandaler passar inte till kostymbyxor. En kostymklädd gentleman som byter ut kavajen mot skinnpaj ser fortfarande ut som en gentleman, en motorcyklist som byter ut skinnpajen mot en kavaj (men behåller jeansen och bootsen) ser ut som en alkis. Och så vidare.

Notera vidare att relationen ovan är nödvändig men inte alls tillräcklig: Att klä sig i vit skjorta, svarta promenadskor och badbyxor är icke att rekommendera, detta trots att kriterierna ovan är väl uppfyllda. Detta bortser vi dock ifrån tills vidare.


Det är ju naturligtvis enormt intressant att ur en sociologisk synvinkel fråga sig varför det är på detta vis. Har det alltid varit så, och är det så i alla kulturer? (Det tror jag inte!)

Det borde således finnas kulturer och tider där det är eller har varit acceptabelt att ha finare byxor än skjorta och/eller där det är fullkomligt i sin ordning att ha finare kavaj än skor. Vilket i sin tur leder oss in på ett mycket intressant spår:

Om man betecknar vår nutida västerländska kultur som SFBK (dvs skjorta, fotplagg, byxor, kavaj) och andra kulturer enligt den prioritet som är kutym inom dessa, har man därmed grupperat kulturerna i 24 (dvs 4!; fyra fakultet) olika grupper:

SFBKSFKBSBFKSBKFSKFBSKBF
FSBKFSKBFBSKFBKSFKSBFKBS
BSFKBSKFBFSKBFKSBKSFBKFS
KSFBKSBFKFSBKFBSKBSFKBFS

Man skulle därefter kunna studera dels vilka system som är vanligast, dels huruvida kulturerna inom samma grupp (eller inom snarlika grupper) uppvisar även andra förbluffande likheter!

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

www.samuelsiren.com