Till:  Datainspektionens juridiska enhet
    datainspektionen@din.se

Från:  Samuel G Sirén
    stampede@algonet.se
Anmälan om brott mot Personuppgiftslagen
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Anmäler på detta sätt följande två olagliga s.k. hemsidor till
Datainspektionen, för adekvat myndighetsåtgärd:

 1. http://www.algonet.se/~stampede/
  (Samuel G Siréns hemsida)

 2. http://www.din.se/direkt1_96.html
  (Datainspektionens "Direkt", nr 1 1996)

Bägge sidorna utgör flagranta brott mot Personuppgiftslag (PUL)
SFS 1998:204, och jag förväntar mig därför att Datainspektionen
tar omedelbara krafttag för att stävja vidare brottslighet.

Den första sidan (dvs min) innehåller nästan uteslutande
illegala personuppgifter. En förmildrande omständighet är dock
att det klart och tydligt anges å sidans början att det är fråga
om just ett lagbrott, så att den som inte önskar befatta sig med
sådan kriminell verksamhet har möjlighet att slippa titta på det
illegala personregistret.

Den andra sidan - dvs Datainspektionens - är dock oerhört mycket
mera försåtlig i sin brottslighet. Under falskt sken av legal
myndighetsutövning bryter man hejdlöst mot SFS 1998:204 vid ett
flertal tillfällen: Förutom att c:a trettio politiker och
myndighetspersoner nämns vid namn, publiceras på sidan - i direkt
strid mot rådande lag - illegala personuppgifter för bl.a. en
amerikansk IT-specialist, en direktör för ICA-handlarna och två
skådespelare vid Stockholms stadsteater! (Att samtliga dessa
skulle ha blivit tillfrågade i förväg, och såldes lagens
undantagsparagrafer skulle vara tillämpliga, får nog betraktas
som fullkomligt uteslutet.)

Förväntar mig att Datainspektionen agerar med adekvat fermitet;
kriminell verksamhet kan ju under inga förhållanden tolereras.

Med utomordentligt vänlig hälsning,
/Samuel G Sirén, civ.ing.       mail: stampede@algonet.se