www.samuelsiren.com

Citat


Innehåll


P.J. O'Rourke

    Freedom is not empowerment. Empowerment is what the Serbs have in Bosnia. Anybody can grab a gun and be empowered.
    It's not entitlement. An entitlement is what people on welfare get, and how free are they?
    It's not an endlessly expanding list of rights -- the 'right' to education, the 'right' to health care, the 'right' to food and housing. That's not freedom, that's dependency. Those aren't rights, those are the rations of slavery -- hay and a barn for human cattle.

    Liberalism, however dressed in 'sharing and caring' modernity, is ultimately about the primitive, ignorant, troglodyte tribal idea of collective life. And about human sacrifice -- liberals like that even better. The will, the conscience, the very existence of the person must be destroyed for the benefit of the mob. Liberals have the same morals as Fascists, Communists, Crips and Bloods. The worship of collective power always ends in some kind of drive-by shooting, Pearl Harbor, for example.
Hos Henrik Alexandersson finns ännu mera PJ-citat!

Evelyn Waugh (1903-66)

I went to General Thomas' headquarters for a week's trial -- today returned unaccepted. This is a great relief. The primary lack of sympathy seems to come from my being slightly drunk in the mess on the first evening. I told him I could not change the habits of a lifetime for a whim of his.
Diaries

It is better to be narrow minded than to have no mind, to hold limited and rigid principles than none at all. That is the danger which faces so many people today -- to have no considered opinions on any subject, to put up with what is wasteful and harmful with the excuse that 'there is good in everything'.


Everything turns on 'the grand old name of gentleman'. We have no equivalent phrase in English to 'noblesse oblige'. All precepts of manners and morals define the proper conduct of 'gentlemen'. Lord Curzon, a paragon of aristocratic usage, when, as Chancellor of the University, he was shown the menu of a proposed entertainment of the king at Balliol, remarked succuinctly: 'No gentleman has soup for luncheon'; he did not say: 'No monarch ...' or 'No marquis ...' He appealed above the standards of court and castle to the most elusive standard in the world.


The basic principle of English social life is that everyone (everyone, that is to say, who comes to the front door) thinks he is a gentleman. There is a second principle of almost equal importance: everyone draws the line of demarcation immediately below his own heels.


Historically ceremony and etiquette are the revolution against barbarism of people developing their civilization. They can also be the protection of those in decline; strong defences behind which the delicate and valuable are preserved.

Essays

Ralph Waldo Emerson (1803-82)

    Öppna möjlighetens dörrar för begåvningen och dygden så kommer de att göra sig själva rättvisa, och egendomen faller inte i onda händer. I ett fritt och rättvist samhälle rusar egendomen från de lata och enfaldiga till de flitiga, djärva och ihärdiga.

Claes Skördeman

    Han var en man som på ett eller annat sätt tog varje detalj i sin levnad som intäkt för sin exceptionella kompetens och slughet. Han nöjde sig inte, som Karl XIV Johan, med att vänta till dödsbädden innan han utbrast "Ingen har krönt en bana som min!" Nej, Peruno Frisk kunde knappt hålla sig till kafferasten.

    Jag beslöt mig för att börja i andra ändan, med en lista över ord att undvika i min platsansökan. Svordomar och könsord var givetvis uteslutna, möjligen med undantag av platsansökningar till herrtidningar. Jag funderade faktiskt på att söka mig dit. Det fanns travar av dessa muntra publikationer inne på avdelningen, och många av deras resande reporters såg ut att ha suttit inne. De verkade litet klädsamt livserfarna där de poserade bland nakna brudar, jetdrivna sportbilar eller nyuppdragna svärdfiskar, eller för all del alla tre.
    Okvädingsord och tillmälen gällde det också att avstå ifrån, men tro inte att faran var över för det. Nej, se bara nedanstående lista!

Följande bör t ex om möjligt undvikas i en framgångsrik platsansökan:

1) Alltför känsloladdade ord, såsom eufori, genomskåda, utplåna, vanvett och försvuren.

2) Svåra ord, som arbetsgivaren blir sur över att inte kunna, såsom peristaltik, timokrat, persiflage, frivolitet och dymedelst åvägabringande.

3) Negativa ord som förtar den käcka stämning som bör prägla en platsansökan, såsom ohyra, makaber, flopp, hemskickad och pliktförgäten.

4) Ord som generellt sticker av i de flesta sammanhang och inte minst i en platsansökan, såsom knasboll, rotmos, trossbotten, turisthorder och legaliseringskrav.

5) Ord som man själv inte riktigt vet vad de betyder, såsom lärft, slitagescenario, argonaut, riskbild och vedaskrifter.

6) Egna sammansättningar, ehuru meningsfulla för upphovsmannen, kan verka förvirrande, såsom giraffskramlare, orgiebenägen, magsårstelegram, köttkakeväder och lågtravande.

7) Egna sammansättningar utan egentlig innebörd kan få båda parter att tappa tråden, såsom näsfärdig, frysboxbyxa, strandmangel, embargoembargo och visselfälg.

Det finns även en rad begreppsområden som kan användas ENDAST på vissa villkor, bl a följande:

8) Sjukdomar bör i princip utelämnas, såsom navelbråck, fotsvett, vanföreställningar, priapism och klåda.
    Undantag: Vårdbranschen, under förutsättning att man framgångsrikt har behandlat sjukdomarna och inte bara genomlidit dem.

9) Låt bli att fördjupa dig i produkter som inte har någon som helst anknytning till arbetsgivarens verksamhet eller din egen, såsom trolldeg, nudistläger, nazimemorabilia, picknick-kit och jultomtekostymer.
    Undantag: Om de har det.

10) Referenser till kända katastrofer och misslyckanden skapar ofta förstämning, såsom Andrea Doria, Grisbukten, Pompeiji, Kristidskomissionen och kung Farouk.
    Undantag: Referenser syftande på organisationer och personer som du eller arbetsgivaren garanterat saknar samröre med, och som inga släktingar till arbetsgivaren är knutna till.

Notera att somliga ord tillhör flera kategorier.

Bägge citaten ur Träffas leksaksministern?

Lars Magnus Hagman

    Min far vattenrådet hade ofta med sig presenter till oss barn, men vi fick dem aldrig.
LM Hagman

    Främlingslegionens rekryteringsofficer satt fortfarande och skrattade, när jag återvände för att hämta min spatserkäpp.


Allan Straxmark

Allan Straxmark

    Själv tyckte han att anställningsintervjun hade gått helt lysande. När personalchefen hade frågat hur han trodde att hans vänner skulle beskriva honom, hade han svarat: "Som iförd en rustning av silver, svingande ett rödglödgat svärd, surfande på yttersta kanten av en kam på en gigantisk våg av brinnande stål, obönhörligen förintande allt som vågar ställa sig i min väg."
    Speciellt det där med att svärdet glödde hade nog gjort intryck, tänkte han. När man är nyutexaminerad gäller det ju att övertyga folk om att man har ambitioner. För det är det viktigt att ha i näringslivet. De skulle säkert ringa, som de lovat.
Hela Allan Straxmarks berömda millenniumtal i FN:s generalförsamling, nyårsdagen den 1 januari år 2000.
Ur Bur av speglar

Jebediah Neygerburgh

    Missuppfattningen att eftersom såväl solglasögon som monokel ofta skänker bäraren en i någon bemärkelse mera fördelaktig apparition, borde en monokel av mörkt glas vara optimal i detta avseende, är, vad jag känner till, inte speciellt utbredd.
    I de fåtal fall jag träffat på har det snarast varit frågan om en livslögn, dvs. en psykologisk skyddsmekanism som innebär att någon omfattar en uppenbar vanföreställning, för att slippa konfrontera exempelvis sin egen vanmakt, otillräcklighet eller dödsångest.
Ur Goda råd åt unga herrar

Lawrence F Milton (1856-1937)

    Det är viktigt att aldrig glömma att folk om vilka man inbillar sig att de skall vara lika till utseendet bara för att de har snarlika namn, ofta inte liknar varandra alls.
Milton
Ur Vikten av ett angenämt yttre

Icabod Thielly (1788-1863)

Thielly     Naturligtvis måste det betraktas som ett ganska flagrant brott mot såväl anständighet som god ton att ta sig in i folks hem utan deras vetskap, gömma sig för dem, smygtitta på dem och tjuvlyssna på deras privata samtal. Att hänvisa till nyfikenhet eller att man haft dubier beträffande hur de drabbade för sig då de är omedvetna om att någon tittar, framstår under alla förhållanden som ytterligt övermaga.
Ur En skrift om tingens ordning, del IV

    Uppfattningen att det föreligger ett orsakssamband mellan välutvecklad muskulatur och klent intellekt är helt och hållet ogrundad; något sådant samband finns givetvis inte.
    Det är likväl en populär vanföreställning, som ofta presenteras med vad som kan tyckas vara lite opåkallat överdriven entusiasm -- i synnerhet då den emanerar från någon som både vad det fysiska och det mentala beträffar rimligen måste betraktas som stående utanför de egentliga vällottades skara.
Young Thielly
Icabod Thielly talar till underhuset år 1829, efter den fullkomligt överlägsna segern i den hittills tidigast kända bodybuildingtävlingen, Mr British Parliament

    Man kör tunga bänk och äter mycket mat. Man blir inte speciellt deffad eller så, men man blir rätt så stark i bänk om man kör så. Om man vill ha stora armar kan man förstås köra armar på slutet, efter att man kört bänk, men det viktiga är att man kör bänk.
Skriften Ett fitness-program för gentlemän
(här återgiven väsentligen i sin helhet)
Klicka här för ett avsnitt ur En skrift om tingens ordning, del II


Brzjv Zjvchz Krvpjtszchkrvff (1899-1934)

Krvpjtszchkrvff     Huruvida jag fällt eller icke fällt de yttranden den smutsiga kulaken Karachznijzheff försöker tillskriva mig, torde för varje objektiv och sanningstörstande arbetare framstå som ett fullkomligt ovidkommande faktum när det gäller att fastställa omfattningen av den borgerliga lögn- och hatkampanj vars förekomst obönhörligen bevisas av kulakens kontrarevolutionära och härskarklasskonspiratoriska lögner, vilka skändligen syftar till att genom osakliga och illojala angrepp på min person underminera och sabotera våra hungrande kamraters blodiga strider och grandiosa segrar i det eviga och oavbrutna kriget för det heroiska proletariatets ärofulla diktatur.
Tal vid händelserna år 1934

William Jefferson Blake

WJ Blake
    Gaeliska svärdsmän utkämpar heroiska strider mot bepansrade mörkerväktare från slavstaden Zaabor.


    Under fruktansvärda umbäranden vandrar de blonda ynglingarna från Rhenlandet den långa vägen till Thulum, för att under ohyggliga ritualstrider i vinternattens fruktansvärda kyla döpas av stål, smärta, blod och eld.


    Klingan trängde utan svårighet igenom pansaret och klöv stercorens huvud i två delar; smederna i Chaors ruiner hade utan tvekan skött sitt jobb. Ulew märkte inte ens hur blodet och hjärnsubstansen sprutade över honom så att han såg ut som ett fradgande odjur, framsprunget ur själva underjorden, när han i blint raseri, vrålande av blodtörst och vanvett, kastade sig över näste fiende.


    Han tittade föraktfullt på dem där nere, som återigen smidde plogbillar av svärden. Han skrattade högt och hånfullt, för han visste att nästa gång rovdjurens vinter återkom, skulle morgondagen för evigt bli hans.


    Överste Staffler verkade vara mycket belåten med ordern. Gallahager tänkte för sig själv på alla de gånger översten flinande påpekat att en av de strategiska fördelarna med oöverträffbar eldkraftkapacitet är att man då och då kan ge fienden ett smakprov, så att de aldrig någonsin glömmer vem som är vem.


    - This is Gunland. If we spot any of the bad guys, we blow their brains out, before they even get a chance to run back and play cry-baby to their pansy liberal lawyers or their ass-fucking communist Congressmen.


    - När jag sitter och skiter, tusen meter under ytan, ovanpå en kärnladdning som spränger en halv kontinent åt helvete så fort jag ger order om det, bara några distansminuter från ett gäng nerknarkade och skjutglada araber, är det knappast att nån fjant vill att jag skall säga "högbåtsperson" i stället för "högbåtsman" som bekymrar mig. Så advokaten kan ta sina fina direktiv, stoppa upp dem i rövhålet, och åka tillbaka till alla de andra bögarna uppe i Washington.


    - Det är viktigt att aldrig vika en tum. De här galningarna förstår bara en enda sorts språk.


    - Vad vi aldrig någonsin får glömma, är att min, er, våra familjers, våra vänners och alla våra landsmäns liv och frihet hänger på att vi för all framtid förblir överlägsna alla andra när det gäller att sprida kaos, död och förintelse, och att alla andra också känner till detta.


    Ditt galna rovdjur, tänkte Addison, för dig är jakten viktigare än bytet, blodet viktigare än köttet, slakten viktigare än vinsten, förnedringen viktigare än förvärvet, pengarna bara ett verktyg för att du skall kunna fortsätta ditt eviga och allt vanvettigare jagande efter ständigt större och mäktigare villebråd.


    När den sista helikoptern landade hade alla ockupanterna redan nedkämpats eller gett upp. Trots detta strömmade ur den ett tiotal tungt beväpnade bistra kommandosoldater som genast gick i ställning. Sist ur helikoptern klev en kostymklädd, lätt gråsprängd man som rörde sig smidigt som en panter. Han var kortsnaggad, hade mörka solglasögon och talade oavbrutet i en telefon.


    - Om du ser honom innan kulan trängt hela vägen igenom pannbenet ska du fanimej hinna besvara elden!


    - Deras fjantiga föreställningar om mod och ära kunde man ha mycket roligt med. Vi lindade några gamla trasor runt en pinne så att det blev ett bylte ungefär lika stort som ett huvud, som vi satte en hjälm på. Därefter stack vi upp det ur skyttegraven, skrek något som vi trodde var hemska förolämpningar på deras språk och sköt några skott i luften. Utan undantag stack nån av dem upp skallen lika långt eller en bit längre och sköt en salva mot byltet, varpå vi lungt kunde pricka honom, oavsett om han träffat det eller inte. Ofta höll vi på hela dagen. En gång sköt vi tjugosex stycken på några få timmar. Fan, så vi skrattade den kvällen.


    - När man upplevt det brinnande helvetet vid slaget om Razchal skräms man inte speciellt mycket av en portföljbärande pajas, sen må pajasen representera hur många djävla demokratiskt tillsatta komitteer som helst.


    Under höstens våldsamma åskväder brukar de unga svärdsmännen svära krigareden. Ensam på toppen av Den Yttersta Klippan åkallar krigaren sina gudar och låter den våldsamma eldskraften strömma genom hans höjda svärd, in i hans kropp.


    - Inget som inte en väldrillad fallskärmsjägarpluton kan lösa.


    Det var en fruktansvärd maktdemonstration; det rådde inte längre någon tvivel om att det sist och slutligen alltid är den råa styrkan som gäller.


    - Vadå för djävla förhandlingar? Vår eldkraft är överlägsen deras, sen kan de skrika om förhandlingar tills de blir blåa i synen!


    Hämnd var ett okänt begrepp för honom. Inte för att han hade ett förlåtande sinnelag, utan för att han alltid var den som anföll först.


    Gigantiska förstörelsemaskiner, som under sin obönhörliga frammarsch ödelägger allt i sin väg under en dödsbringande matta av brinnande stål.


    Han sträckte triumfatoriskt och trotsigt bägge armarna mot himlen och vrålade ut sin seger inför gudarna. I den högra handen höll han det brinnande svärdet, i den vänsta det avhuggna huvudet: Den siste stercoren var utplånad; hans uppgift var fullbordad, hans förfäders löfte hade slutligen blivit uppfyllt.


    - Ibland kan det vara strategiskt rätt att vända andra kinden till: Om han klipper till igen vet du var han siktar, och om han skamset går sin väg mosar du honom hur enkelt som helst bakifrån.


    Hans speciella framtoning både skrämde och fascinerade: Under den oklanderliga gentlemannafasaden förnam man ett fjättrat, människoätande rovdjur, som när som helst kunde spränga sina bojor i vilt och vanvettigt raseri.


    Hans kropp var ärrad av otaliga strider, hans ansikte var fårat av de långa vintrarna. Hans hår började få stänk av silver, men de svällande musklerna visade inga tecken på åldrande. Ögonen var egendomligt bleka och frånvarande men glödde likväl med en skrämmande intensitet: De tycktes vara gjorda av brinnande is. Han framstod som osårbar, en evig och fulländad dödsmaskin, skapad uteslutande för slagfältet.


    Svärdet som hängde vid hans sida hade fem vintrar sedan, nysmitt och vitglödande, givits till honom av schamanen under isriterna i Det Brinnande Järnets Grotta.


    Varje gång Hansen tog en risk fick Addison samma känsla som när han såg ett lejon kasta sig över sitt byte, och varje gång Hansen stängde vinsten var det som när bytet gavs det dödande bettet. Det hela gick snabbt och obönhörligt, och i båda fallen tycktes jägarna vara skapade enkom för jakten.


    - Nej, inga djävla stealth-plan, för helvete! Om de ser allihopa komma på en gång skiter de på sig av skräck, och det tycker grabbarna att är mycket roligare!


    - Det har från vissa håll framförts en del kritik, man hävdar att onödigt mycket våld använts. På det skulle jag vilja svara att vid en operativ insats av det här slaget måste man oundvikligen räkna med vissa marginaler, vilket i någon mening rent definitionsmässigt innebär ett visst övervåld. Satt i sitt rätta sammanhang måste dock detta anses ha ganska underordnad betydelse.


    - Vafan då för högt belånad? Det skall jag säga dig, pysen, att jag var för högt belånad långt innan du fick ditt första hårstrå på kuken!


    - Om du springer till skogs så fort marken börjar gunga är det nog bäst att du gör affärer med några andra än de tjocka grabbarna från Texas!


    - De enda lagar som gäller här är mina egna, oavsett hur många pappersviftande fjantar som fåntrattarna får för sig att skicka hit.


    - Men att försvara vårt samhälle med sådana metoder, vore ju att vanhelga hela det fundament av omistliga principer som samhället självt vilar på.
    - Äh, omistliga principer är till för fjantar! Spräng dem åt helvete, säger jag, så de lär sig!


    Han väcktes brutalt ur sina tankar då något varmt träffade honom i pannan: Klingan hade skurit av mannens arm som en glödhet kniv skär igenom smör, så att en kaskad av ljusrött blod stänkte över de närmaste åskådarna. Han betraktade skräckslaget hur den roterande eggen fortsatte sin dödsbringande färd igenom luften och med ett kliniskt snitt kapade luftstrupen på den olycklige, som var fullständigt chanslös. Mannen rosslade på ett ohyggligt sätt och föll gurglande ihop i den växande blodpölen; han var död innan han nådde marken. Männen i cirkeln hade inte rört en min eller på något annat sätt visat någon som helst reaktion.
    Han motstod med svårighet en impuls att kräkas, men ordnade snabbt anletsdragen: I det här skedet var det oerhört viktigt att framstå som helt oberörd, att absolut inte skilja sig från resten av kretsen.
    Ja, tricklie var sannerligen ingen sport för veklingar, tänkte han. Jan-Örjan insåg plötsligt med förfärande klarhet att han nog borde ha följt SYO-konsulentens råd och valt ett något mera konventionellt alternativ som höstterminens Fritt Valt Arbete.


    - Jag? frågade Klaserik klentroget och med stigande panik.
    - Ja, här på Gråheda har vi alltid hållit på traditionerna, svarade greven, nu med en viss skärpa i rösten.
    Klaserik kände hur han började svettas. "Äldsta gästande dam hissas, efter efterrätten men före kaffet." Herregud! Och han som hade trott att det varit fråga om ett internt skämt, eller något liknande. De kan ju inte vara riktigt kloka i huvudet, tänkte han skräckslaget, och sneglade i panik på grevens höklika profil. Eller gör man alltid så här vid bättre middagar, kanske?
    Under inga förhållanden fick han skämma ut sig, det var han dock alldeles klar över. Så hellre dö än tveka! Han ställde sig upp, sköt in stolen och tittade beslutsamt ut över middagsbordet. Då fick han nästa chock: Minst fyra av de närvarande damerna kunde lätt gälla för den äldsta. Hm, "gästande" hade greven sagt. Då föll grevinnan bort. Fast då fanns det i alla fall tre kvar att välja emellan. Hur fan skulle han göra nu?
    Klaserik fattade ett snabbt beslut, klarade strupen, och klev bestämt fram till den fågelliknande lilla friherinnan von Steeghöök.
    - Ähum, började han.


    Ministerns första dag på jobbet kunde ha börjat bättre: Partiets kroppsspråksspecialist hade alltid eftertryckligt poängterat hur viktigt det är att hålla handflatan riktad nedåt då man första gången hälsar på folk: En nedåtriktad handflata signalerar makt, en uppåtriktad underkastelse.
    Inför ett hav av TV-kameror hade hon så stegat in på departementet för att i sann demokratisk anda personligen hälsa på var och en ur personalen, vilka stod uppställda i en lång rad. Den mycket gamle trädgårdsmästaren - först i ledet, tillika gammal kavallerist - hade tyvärr missförstått hennes (möjligtvis lite överdrivna) åtbörd och helt sonika kysst henne på handen, ett exempel som de övriga manliga anställda hade följt, ehuru under visst förbryllat mumlande.
    Hela proceduren hade tagit flera minuter, och visats i sin helhet på bästa sändningstid i samtliga nyhetskanaler.

O, nu är våren kommen!
I backen slå små sippor ut
och skogens alla väsen
skuttar upp och ner
i yster glädjedans!
Rough
Samtliga citat ur trilogin Tuffa grabbar (originalets titel Rough)

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

www.samuelsiren.com