Ett brott mot
Personuppgiftslag
(PUL) SFS 1998:204

Nedan följer illegala personuppgifter, vilka i direkt strid med gällande lag på detta sätt olagligen "exporteras" till omvärlden. Notera speciellt att samtliga personer i det illegala personregistret nedan går att identifiera, samt att det inte råder några som helst tvivel om mitt uppsåt -- att avsiktligen bryta mot lagen.
    Det finns vidare inga som helst konstnärliga eller journalistiska avsikter med denna sida; enda syftet är att på detta speciella sätt "exportera" mitt illegala personregister till främmande land, i strid med rådande svensk lag, som den beslutats av en majoritet i Sveriges riksdag.

Samuel G Sirén, brottsling fr.o.m. 24/10 1998


Anmälan av denna sida till Datainspektionen
Datainspektionens svar

Illegalt personregister för illegal "export":

 

 • Statsminister Göran Persson är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot honom är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Statsrådet i Finansdepartementet Lars Engqvist är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot honom är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Justitieminister Laila Freivalds är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Statsrådet i Socialdepartementet Maj-Inger Klingvall är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Miljöminister Kjell Larsson är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot honom är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Statsrådet i Justitiedepartementet Britta Lejon är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Utrikesminister Anna Lindh är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Statsrådet i Kulturdepartementet Ulrica Messing är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Statsrådet i Utrikesdepartementet Leif Pagrotsky är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot honom är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Näringsminister Björn Rosengren är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot honom är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Statsrådet i Näringsdepartementet Mona Sahlin är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Statsrådet i Utrikesdepartementet Pierre Schori är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot honom är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Försvarsminister Björn von Sydow är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot honom är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Kulturminister Marita Ulvskog är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Jordbruksminister Margareta Winberg är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Statsrådet i Utbildningsdepartementet Ingegerd Wärnersson är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot henne är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Finansminister Erik Åsbrink är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot honom är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.

 • Utbildningsminister Thomas Östros är förmodligen en totalitaristisk pajas, som struntar i yttrandefriheten och tycker att det är alldeles utmärkt att den här kritiken mot honom är olaglig fr.o.m. 24 oktober 1998.


Fler olagligheter:

http://www.df.lth.se/~mehinger/pulbrott.html