www.samuelsiren.com

Bakun


Den här artikeln baseras på ett inlägg i  swnet.politik  jag skrev 28 september 1996. Det hade titeln Percy, Bakun, penanerna och svenskarna.

Tillägg i efterhand: September 1997 -- dvs. c:a ett år efter att nedanstående artikel skrevs -- meddelades att ABB inte kommer att deltaga i dammprojektet.

Ännu ett tillägg i efterhand: Hösten 1997 meddelades det att dammprojektet "skjutits upp", till följd av valutaoro m.m. i Malaysia.


Det svenska företaget ABB är en av deltagarna i dammbygget Bakun i den malaysiska provinsen Sarawak på ön Borneo.

Projektet kommer att få till följd dels att stora mängder regnskog förstörs, dels att c:a 9500 människor -- kenjaer, kejaner, lajananer, ukiter och penaner -- kommer att fördrivas från sina hem, sannolikt delvis med våld.

I Sverige presenteras detta -- hör och häpna! -- som fr.a. ett miljöproblem: I en debattartikel förklarar ABBs Percy Barnevik hur miljövänligt det är med vattenkraft osv., och den kritik man hör i Sverige handlar nästan uteslutande om regnskogen per se. Debatten handlar alltså om vad som egentligen är bäst för miljön, men att närmare tiotusen människor fördrivs från sitt och sina förfäders land tycks man anse vara av fullkomligt underordnad betydelse: Träden är viktiga för svenskarna, men de människor som lever bland träden är ganska ointressanta. Om man bara visar att dammen kanske inte är så himla illa för träden i alla fall, kan man med gott samvete kasta kenjaerna, kejanerna, lajananerna, ukiterna och penanerna åt vargarna!

Detta, påstår jag, är en otillständig och närmast totalitaristisk inställning! Att fördriva hyggliga och fredliga människor från deras land och ödelägga deras kultur och livsstil är ett brott mot all anständighet, och är i alla relevanta bemärkelser ovärdigt ett samhälle som gör anspråk på att betraktas som civiliserat. Om det är bra för träden eller inte har, om än inte försumbar, i alla fall fullständigt underordnad betydelse. Att debatten har kommit att handla mera om träd än om människor kan bara beskrivas som oanständigt.

Lite kuriosa: En mig ganska närstående person har varit på Borneo och där träffat bl.a. en del penaner. Han berättade för mig att dessa för en ständig och ojämn kamp mot skövlingen av sitt land. Många av de penaner som kämpar för regnskogens bevarande känner inte till något annat sätt att leva: Det första hus de någonsin är inne i, blir den fängelsecell i vilken de låses in av makthavarnas poliskår, då de protesterar mot ödeläggelsen av sitt land.


Läs mer om Bakun och regnskogar:

Läs också vad motståndarsidan skriver:

Kommentarer

Artiklar av Samuel Sirén:


Politik

Nyerere och Cowperthwaite, Tanzania och Hong Kong

Gissa skaftet-spelet -- vilken idiot har sagt vilken idiotisk sak? (Javascript)

Västerländska värderingar

Kapitalism är frihet

Plocka nötter -- en godnattsaga

Kvotering

Politiska drivfjädrar

Hökar, duvor och gamar

Pacifism är en livslögn

Gandhi, Margaret Thatcher och Pacifisten

Hitler, Mussolini, höger och vänster

Karl Marx -- rasistisk antisemit

Vänsterpartiets historia

Världens värsta klassamhälle

Cyklar, nazism och USA

Allmänna synpunkter och skriverier

Angående iskensättning av nötboskap, dess syfte och dess konsekvenser

Allmogen och matematiska konstanter

Han stal min spatserkäpp med flit -- den yttersta sanningen i pi

Besserwisser-, glädjedödar-, profanerings- och hånflinarsidan

Citatsidan -- med länk till millenniumtalet i FN:s generalförsamling

Hwod -- ett SF-synopsis

Dyrkandet av övermänniskan i Jan Guillous böcker

Massmord och Jan Guillou

Vad som karakteriserar smakfull klädsel

Språksidan

Egenskapsenkät att prova på bekantskapskretsen

Finlandssvenska uttryck

www.samuelsiren.com